Karol Czubak

© arka.gdynia.pl
25-01-2000 (lat 23)
Ustka
Polska
Napastnik
193 cm
86 kg