Arka Gdynia jest obecnie przedmiotem troski jej interesariuszy – od kibiców i właścicieli, po władze miasta i sponsorów oraz organizacje sprzyjające rozwojowi polskiej piłki nożnej, polskiego sportu.

Nie ważąc się na oceny i zawieszając prywatne osądy interesariusze Arki Gdynia uznali za wartościowe i konieczne spotkanie przy Okrągłym Stole Arki zorganizowane przez Centrum Mediacji Sportowej.

Okrągły Stół, symbol spotkania, to przestrzeń dialogu i dążenia do porozumienia przy którym wszyscy są równi i starają się w zgodzie rozwiązywać spory. Jest on głęboko osadzony w świadomości Polaków jako miejsce dyskusji ponad podziałami w imię wyższej racji.

Okrągły Stół Arki to, z założenia, spotkanie Dobrej Woli, forum dyskusji o przyszłości klubu pozwalające na uzyskanie konsensu oraz przyjęcie Mapy Drogowej prowadzącej do wspólnotowego Porozumienia w przyjętym przez strony kształcie.


Krzysztof Walder / Toyota Walder
Marcin Jaroń / Zemar Kody Kreskowe
Marek Mackiewicz / Mackiewicz

___________________________________________

 

c8882e5a_skga.jpg