Zgodnie z obowiązującym statutem po 3 latach upłynęła kadencja obecnych władz Stowarzyszenia. Głównym punktem podczas walnego zebrania członków był więc wybór nowych władz na kolejną, trzyletnią kadencję. Na początku zebrania wybrano przewodniczącego oraz komisję zliczającą głosy. Następnie odczytano sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu za okres IX 2011 - IX 2014 oraz przedstawiono raport finansowy. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie w jawnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów wszystkich zgromadzonych członków w skład nowego Zarządu SKGA weszli:


Maciej Włuka
Dawid Biernacik
Piotr Czerwiński
Lech Kordaczuk
Janusz Biernacki 

Powołany Zarząd spośród swoich członków na nowego Prezesa SKGA wybrał Macieja Włukę. Wiceprezesami Stowarzyszenia zostali Dawid Biernacik i Piotr Czerwiński. Oprócz tego powołana została trzyosobowa Komisja Rewizyjna, nadzorująca prace Zarządu.

Ustępującemu Prezesowi oraz Członkom Zarządu dziękujemy za olbrzymią pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia. To dzięki ich bezinteresownej pracy w kończącej się 3 letniej kadencji nastąpił znaczny rozwój SKGA. Kontynuowano wieloletnie akcje kibiców (np. dzień dziecka, turniej Arkowiec Cup, Żółto-Niebieski Mikołaj), a głównie dzięki realizacji projektu „Kibice Razem Arka Gdynia” w tym okresie powstało szereg nowych inicjatyw (np. Spotkania kibiców na Górce, sektor dla najmłodszych kibiców „Śledziki”, turniej „Śledzik Cup”, szkolne wyprawki, koncerty charytatywne, dzień dawcy szpiku).

Gratulujemy nowym władzom i życzymy powodzenia w realizacji wszelkich podejmowanych działań!

Aktualne informacje na temat działalności SKGA znajdują się na oficjalnym profilu Stowarzyszenia na FB oraz w osobnym artykule na stronie.

Przy okazji zachęcamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi SKGA, aby swoimi pomysłami i siłami wsparli działania Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki. Piszcie do nas na forum, FB lub maila: skga@arkowcy.pl