Działając w imieniu grup kibicowskich skupionych wokół klubu jako rzecz nadrzędną pragniemy podkreślić, iż naszym celem jest wspieranie rozwoju klubu Arka Gdynia i tej idei jesteśmy bezwzględnie oddani. Chcemy silnej piłkarsko Arki, walczącej o najwyższe cele sportowe, dopingowanej przez tysiące sympatyków.

Każde zmiany budzą w nas nadzieję na poprawę zarządzania klubem i podniesienie poziomu sportowego.

Od nowego Prezesa będziemy oczekiwać natychmiastowego spotkania z kibicami i przedstawienia jednoznacznego planu rozwoju i zarządzania klubem w najbliższych kilku latach, wraz z określeniem celów sportowych.

Ponadto wszystkie nasze postulaty, mające na celu dobro Arki, są nadal aktualne. Liczymy, iż zgodnie z ostatnimi deklaracjami wkrótce powstanie nowa grupa robocza (klub, kibice, miasto), która określi jasne zasady współpracy, mające na celu wspieranie rozwoju naszego klubu.

Jakiekolwiek decyzje o przerwaniu prowadzonego protestu środowiska kibiców na Arce podejmą po wyborze i spotkaniu kibiców z nowym Prezesem klubu.

Mamy nadzieję, iż już wkrótce wspólnie będziemy mogli budować silną Arkę, będącą chlubą naszego miasta, jak i całego regionu.


Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki