Oto krótka historia naszego FC:


Początki wypraw kibiców z Leśniewa do Gdyni szacuje się na połowę lat 70'. W latach 80' tworzy się konkretna grupa jeżdżąca na wszystkie mecze przy Ejsmonda oraz zaliczająca kilka wyjazdów. Wyjazd do Gdyni z położonych między Puckiem a Wejherowem miejscowości był wyprawą całodniową i po dziś dzień z zaciekawieniem wysłuchiwane są historie o wymówkach i pretekstach wmawianych w domu. Arka dla Domatowa, Leśniewa i Domatówka (obecnie wchodzących w skład fc) była formą wyrwania się z szarej rzeczywistości. Lata 90' to czas wielkich zmian dotyczących życia społecznego w Polsce, ale w Leśniewie nic się nie zmienia: serca młodych osób nadal biją dla Arki. Liczba jeżdżących na Górkę znacznie jednak spada, spowodowane jest to problemami finansowymi dotykającymi całą okolicę. Ruch kibicowski skupia się przy lokalnej drużynie Jastrząb Domatowo i tam najczęściej można było spotkac ludzi z Górki.
Po zamknięciu Ejsmond Park liczba leśniewskich sympatyków goszczących na stadionie wynosi 2 – 3 osoby. Z czasem liczba ta zwiększa się do kilkunastu osób(4 sierpnia 2002 r.: Arka Gdynia - Śląsk Wrocław 1:0 ok. 15 osób). Ta liczba zwiększa się z każdym rokiem. Obecnie ukształtowała się grupa młodych ludzi zarażona fanatyzmem starszych pokoleń wychowanych przy Ejsmonda. Chcąc zebrać rozrzuconych po całym stadionie fanów z okolicy zaczyna działać grupa określająca się jako Leśniewska Brygada Arki Gdynia. Powstają vlepy, prowadzona jest akcja zachęcająca do wspólnych wyjazdów na mecze. Zaliczamy również kilka wyjazdów.