Osiągnięto porozumienie z wszystkimi zawodnikami w kwestii obniżenia wynagrodzenia w związku z sytuacją spowodowaną epidemią. Informacja ze strony oficjalnej Arki:

Informujemy, że zakończyliśmy etap negocjacji dotyczących redukcji wynagrodzeń zawodników I drużyny. Władze Arki Gdynia osiągnęły porozumienie ze wszystkimi piłkarzami w sprawie zmniejszenia wynagrodzeń.

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA z końca marca, kluby były uprawnione do obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50 proc., jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brutto w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dla zawodników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT.

Ustalono także kwestie uregulowania zaległych pensji. W związku z sytuacją finansową w jakiej znalazła się Arka pod koniec rządów Włodzimierza i Dominika Midaków, piłkarze wcześniej otrzymali tylko część należnych wynagrodzeń. Dziś ustalono wszystkie szczegóły spłaty zobowiązań z Radą Drużyny.